Polityka prywatności

Polityka prywatności


1. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych podmiotów korzystających z serwisu (zwanymi dalej: „Użytkownikami”) będącego własnością informatykaMEDYCZNA.pl znajdującego się pod adresem www.informatykamedyczna.pl (zwanym dalej „Stroną internetową”) oraz politykę plików cookies.
Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników jest informatykaMEDYCZNA.pl z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, kod pocztowy 00-105, NIP: 774-240-93-37, REIdźN: 369612473 zwaną dalej „Administratorem”.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej „RODO”).

3. Pozyskiwanie informacji o Użytkownikach Strony internetowej i ich zachowaniu odbywa się w następujący sposób:
(a) poprzez dane wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników w formularzach elektronicznych zamieszczonych na Stronie internetowej (formularzach kontaktowych oraz formularzach bezpłatnej wyceny),
(b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”),
(c) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

4. Serwis zbiera wyłącznie informacje dobrowolnie podane przez Użytkowników, przy czym Strona internetowa może zbierać ponadto informacje o parametrach połączenia (czas, adres IP, przeglądarka),

5. Strona internetowa wykorzystuje protokół szyfrowania komunikacji (SSL), którego celem jest zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa.

6. Pliki cookies zwane także „ciasteczkami” są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.

7. Niniejsza Strona internetowa oraz wszystkie jej podstrony oraz subdomeny korzystają z plików cookies wyłącznie w celach:
(a) tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, które ułatwiają zrozumieć w jaki sposób używana jest Strona internetowa oraz pomagają w jego rozwoju,
(b) optymalizacji stron internetowych pod kątem różnych urządzeń i przeglądarek,
(c) mierzenia skuteczności prowadzonych akcji i działań reklamowych, a także dopasowania treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na stronie internetowej jak i np. w sieci reklamowej Google (więcej szczegółów: https://support.google.com/adwords/answer/2407785).

8. W związku z powyższym część danych może być przekazywana za pośrednictwem narzędzi, z których korzystamy, do zewnętrznych partnerów. Partnerzy mogą natomiast połączyć te dane z innymi informacjami otrzymanymi od Użytkownika lub przesłanymi za pomocą narzędzi, z których sam korzysta. Poniżej znajduje się lista partnerów z którymi współpracujemy:
(a) Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
(b) Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
(c)Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Limited z siedzibą w Irlandii).

9. Na Stronie internetowej wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:
(a) sesyjne – pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
(b) stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

10. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej Strony internetowej informatykamedyczna.pl i jej podstron lub subdomen, istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi.

11. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania niniejszej Strony internetowej www.informatykamedyczna.pl i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktując się z jego dostawcą.

12. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej Strony internetowej informatykamedyczna.pl i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.

13. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników są zapisywane po stronie serwera. Dane te są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia wydajności hostingu.

14. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zapisowi mogą podlegać inne parametry takie jak czas nadejścia zapytania oraz wysłania odpowiedzi, napotkane błędy, informacja o adresie IP użytkownika oraz wykorzystywanej przez niego przeglądarce. Wszystkie zebrane dane nie są powiązane z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę internetową, a ich wykorzystanie ma na celu tylko i wyłącznie efektywne administrowanie serwerem. Jest to prawnie uzasadniony interes Administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

15. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Strony internetowej, o których mowa powyżej, następuje wyłącznie w celu, w jakim niniejsze dane zostały wprowadzone przez Użytkownika do Strony internetowej za uprzednią jego zgodą na podstawie Art. 6 ust.1 lit. b RODO, w tym:
(a) w celu sporządzenia wyceny usługi i wysłania oferty handlowej;
(b) w celu obsługi zgłoszenia, kontaktu lub udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Użytkownika Strony internetowej;
(c) wypełniania przez Administratora obowiązków, które nakładają na niego przepisy prawa;
(d) wypełniania przez Administratora prawnie usprawiedliwionych celów (np. prowadzenia działań marketingowych), realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, które nie narusza praw i wolności osoby, które dane dotyczą.

16. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Strony internetowej jest Administrator lub podmioty współpracujące z Administratorem.

17. Na podstawie niniejszej Polityki Prywatności Administrator będzie gromadził część lub wszystkie z danych wymienionych niżej na podstawie Art. 6 ust. lit b. RODO:
(a) imię i nazwisko;
(b) nazwę firmy;
(c) numer telefonu kontaktowego;
(d) adres e-mail;
(e) adresy IP;
(f) adres www strony Użytkownika;
(g) informacje komplementarne, dotyczące prowadzonego przez Użytkownika.

18. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby posiadające nadane przez Administratora upoważnienia.

19. Na podstawie odpowiednich przepisów prawa, dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione odpowiednim organom państwa.

20. Zgromadzone dane Użytkowników będą przechowywane jedynie tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych i regulacyjnych (w tym np. księgowo-rachunkowych) oraz niezbędne ze względu na usprawiedliwioną realizację celów wskazanych § 4 ust. 1.

21. Administrator kontaktować się będzie z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.

22. Administrator jest odpowiedzialny za użycie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych przekazanych przez Użytkowników Strony internetowej, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu na podstawie Art. 32 RODO.

23. Użytkownikom Strony internetowej przysługuje prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.

24. Użytkownikom Strony internetowej przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (Art. 15 RODO), prawo ich sprostowana (Art. 16 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (Art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (Art. 20 RODO), usunięcia danych w tym tzw. prawo do bycia zapomnianym (Art. 17 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu (Art. 21 RODO) oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (Art. 7 RODO).

25. W razie wszelkich pytań, wątpliwości, zastrzeżeń lub reklamacji dotyczących Polityki Prywatności, a także w przypadku realizacji uprawnień opisanych powyżej prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej info@informatykamedyczna.pl

26. Polityka Prywatności może ulec zmianie.

27. Data wydania Polityki Prywatności: 1 marca 2018 r. Data ostatniej aktualizacji: 2 września 2019 r.