SPRZĘT MEDYCZNY

– dobierzemy informatyczny sprzęt medyczny do Twojej placówki. Jeśli będzie taka potrzeba zorganizujemy wypożyczenie sprzętu medycznego, podłączenie do Twojej sieci informatycznej oraz opiekę nad testami. Po zakończeniu testów dopilnujemy, aby sprzęt bezpiecznie wrócił do dostawców,

– negocjujemy z dostawcami sprzętu medycznego na poziomie ich polskich Oddziałów, jak i central zagranicznych,

– dobierzemy właściwe warunki kontraktu serwisowego dla Twojej placówki. Zwykle nie ma potrzeby ponosić kosztów serwisowych takich, jakie proponuje dostawca. Pamiętaj, że kontrakt serwisowy to bardzo dobre źródło dochodów dla dostawców systemów medycznych i można go zawsze zoptymalizować z korzyścią dla Twojej placówki,

– zweryfikujemy, czy oferowany przez dostawców sprzęt medyczny jest kompatybilny z Twoją infrastrukturą informatyczną i czy wykorzystasz wszystkie jego funkcje a nie tylko wybrane. W przypadku niekompatybilności sprzętu skontaktujemy się z centralami dostawców zagranicą i poprosimy o wprowadzenie rozwiązań korzystnych dla Twojego biznesu,

– w przypadku podpisania kontraktu serwisowego będziemy w Twoim imieniu wymagać wywiązywania się z jego warunków,

– po instalacji urządzeń medycznych zadbamy o ich prawidłowe działanie i zabezpieczanie wytwarzanej przez nie elektronicznej dokumentacji medycznej,

– zorganizujemy sprzedaż Twojego starego, ale sprawnego sprzętu medycznego. Dokonamy jego przeglądu lub naprawy w celu uzyskania wyższej ceny,

– jeśli sprzęt medyczny nie będzie kwalifikował się do działania zutylizujemy go zgodnie z obowiązującymi przepisami.