OFERTA

Sprzęt komputerowy

Nowoczesne, wydajne systemy informatyczne oraz wsparcie IT dla szpitali, przychodni i gabinetów lekarskich. Oprogramowanie medyczne dla przychodni, audyt i doradztwo w zakresie optymalizacji sieci komputerowej.
W trosce o zapewnienie niezawodnej i wydajnej infrastruktury IT w placówkach medycznych świadczymy kompleksowe doradztwo informatyczne dla przychodni i gabinetów lekarskich. Współpracujemy z przychodniami w zakresie wyposażania gabinetów lekarskich w nowoczesny sprzęt informatyczny oraz dostarczamy technologie, pozwalające na szybką i sprawną obsługę pacjentów.

 
Sprzęt medyczny

Analiza potrzeb gabinetów lekarskich, kompleksowe doradztwo w zakresie zakupu sprzętu diagnostycznego. Dostawy urządzeń, optymalizacja warunków kontraktu serwisowego z korzyścią dla przychodni.

– dobierzemy informatyczny sprzęt medyczny do Twojej placówki. Jeśli będzie taka potrzeba zorganizujemy wypożyczenie sprzętu medycznego, podłączenie do Twojej sieci informatycznej oraz opiekę nad testami. Po zakończeniu testów dopilnujemy, aby sprzęt bezpiecznie wrócił do dostawców,

– negocjujemy z dostawcami sprzętu medycznego na poziomie ich polskich Oddziałów, jak i central zagranicznych,

– dobierzemy właściwe warunki kontraktu serwisowego dla Twojej placówki. Zwykle nie ma potrzeby ponosić kosztów serwisowych takich, jakie proponuje dostawca. Pamiętaj, że kontrakt serwisowy to bardzo dobre źródło dochodów dla dostawców systemów medycznych i można go zawsze zoptymalizować z korzyścią dla Twojej placówki,

– zweryfikujemy, czy oferowany przez dostawców sprzęt medyczny jest kompatybilny z Twoją infrastrukturą informatyczną i czy wykorzystasz wszystkie jego funkcje a nie tylko wybrane. W przypadku niekompatybilności sprzętu skontaktujemy się z centralami dostawców zagranicą i poprosimy o wprowadzenie rozwiązań korzystnych dla Twojego biznesu,

– w przypadku podpisania kontraktu serwisowego będziemy w Twoim imieniu wymagać wywiązywania się z jego warunków,

– po instalacji urządzeń medycznych zadbamy o ich prawidłowe działanie i zabezpieczanie wytwarzanej przez nie elektronicznej dokumentacji medycznej,

– zorganizujemy sprzedaż Twojego starego, ale sprawnego sprzętu medycznego. Dokonamy jego przeglądu lub naprawy w celu uzyskania wyższej ceny,

– jeśli sprzęt medyczny nie będzie kwalifikował się do działania zutylizujemy go zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 
Doradztwo biznesowo-medyczne
Audyt dotychczasowego modelu biznesowego oraz wdrożenie działań mających na celu poprawę jakości świadczonych usług, poprzez integrację systemów informatycznych oraz wdrożenie nowych funkcjonalności.
 
Optymalizacja procesów obsługi pacjenta
Podniesienie jakości usług medycznych oraz usprawnienie ruchu pacjentów dzięki dedykowanym systemom informatycznym. Rozwiązania, które usprawnią procesy obsługi pacjentów w Twoim gabinecie lekarskim.
 
Projekty placówek medycznych
– wykonanie projektu placówki medycznej przez uprawnionych do tego celu architektów zgodnie z przyjętym harmonogramem,

– wykonamy prace budowlane i wykończeniowe włącznie z sieciami komputerowymi i telefonicznymi,

– opierając się na wieloletnim doświadczeniu zoptymalizujemy projekt architektoniczny w kontekście najefektywniejszego przepływu pacjentów w placówce,

– przeprowadzimy konkursy ofert na wyposażenie placówki w pełnym zakresie lub wybranym przez Ciebie. Opieramy się na bazie dostawców, których produktów używaliśmy przez min. 4 lata. Dzięki temu masz pewność doskonałego wyboru,

– dopilnujemy, aby wyposażenie medyczne zostało dostarczone w określonym harmonogramem terminie oraz zostało zainstalowane i uruchomione tak, jak Ty chcesz a nie, jak chce dostawca sprzętu
 
Usługi doradcze
– przeanalizujemy i zaproponujemy nowe funkcjonalności w systemie do obsługi pacjentów. Wspólnie z Twoim dostawcą systemu informatycznego wybierzemy najkorzystniejsze rozwiązanie,

– doradztwo przy wyborze i utrzymaniu systemów wspomagających obsługę pacjenta (systemy typu HIS/RIS/LIS/PACS),

– Integracje, HL7, bazy danych, zlecenia elektroniczne, e-recepty, e-zwolnienia, laboratoria analityczne. Jeśli nie dysponujesz czasem na te zagadnienia w kontaktach ze swoim dostawcą systemu zostaw to nam. Dopilnujemy, aby dostawca wykonał to poprawnie,

– jeśli chcesz zwiększyć liczbę pacjentów i efektywnie ich obsługiwać podłączymy Twój system informatyczny do systemu Towarzystw Ubezpieczeniowych,
 
Optymalizacja procesów obsługi pacjenta
Skuteczne i profesjonalne zarządzanie ruchem chorych stanowi jedną z podstaw prawidłowego funkcjonowania placówki medycznej niezależnie od jej profilu. Opieka lekarska rozpoczyna się już w chwili rejestracji chorego i kończy w momencie zamknięcia leczenia oraz wytworzenia pełnej dokumentacji medycznej. Jako zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem, zapewniamy przychodniom dedykowane rozwiązania, pozwalające optymalizować proces obsługi pacjentów.
 
 

Skontaktuj się z nami

Adres

ul. Twarda 18

Budynek Spektrum Tower XV

00-105 Warszawa

Adres e-mail
Nr telefonu

(9-17 w dni powszednie)